Grzyby importowane

Importujemy bezpośrednio grzyby świeże, grzyby i owoce mrożone oraz grzyby suszone z Azji, Ameryki Płd. a także z Europy Wschodniej i Bałkanów.